Moc kolorów- kolory w marketingu

Rola koloru i barwy w życiu człowieka i społeczeństwa prawdopodobnie nigdy wcześniej nie budziła takiego zainteresowania, jak ma to miejsce współcześnie. Zainteresowanie problematyką barw wynika z poszukiwania ich funkcji psychologicznych i socjologicznych w życiu oraz w pracy ludzkiej, a także z pragnienia wykorzystania tych funkcji. 

Jest to niezwykle złożony proces psychofizjologiczny, jednak w wielkim skrócie opisać możemy go w następujący sposób: obraz zarejestrowany przez siatkówkę oka jest przez nią wstępnie przetworzony i nerwem wzrokowym skierowany do mózgu. Tam przez odpowiednie ośrodki jest rejestrowany, szczegółowo przetwarzany i interpretowany.

 

Barwy i kolory kształtują ludzkie życie, ułatwiają percepcję otaczającej rzeczywistości. Psychologiczne znaczenie barw jest od dawna przedmiotem badań naukowych. Co dziś z tych badań wiemy i jak wykorzystać możemy tę wiedzę w marketingu?

Dobranie odpowiednich kolorów w reklamie czy na swojej stronie internetowej może mieć ogromne znaczenie w wynikach sprzedaży, gdyż odpowiednio dobrane barwy będą wpływać na zachowania konsumenckie.

Jak pokazują rozmaite badania, ponad 65% klientów podczas wyboru produktu uważa kolor za najistotniejszy element motywujący do zakupu.

Kolory przyciągają uwagę, podkreślają kontrast, podwyższają poziom estetyczny, zwiększają zapamiętywanie; niosą ze sobą wiele informacji, skojarzeń i znaczeń. Określone wykorzystanie koloru w reklamie może więc wzmagać lub osłabiać siłę przekazu. 

 

Symbolika kolorów

Choć percepcja barw jest sprawą bardzo subiektywną, a odbiór danej barwy i wywołane przez nią skojarzenie będzie będzie zależało od indywidualnych doświadczeń i przeżyć jednostki, to na przestrzeni wieków kolorom przypisywano znaczenia symboliczne.

Barwa czerwona uchodzi za najwcześniejszą barwę pod względem kolorów posiadających znaczenie symboliczne. Jest kolorem ognia i krwi. Ogień jest ruchliwy i pionowy, te cechy sugerują siłę i aktywność. Kolor czerwony nas ekscytuje.Krew jest rozprowadzana dzięki sercu, zatem bijące serce jest wskaźnikiem życia, żarliwości i pasji. Wyraża miłość.

Czerwień ma również znaczenia negatywne. Ze względu na silne emocjonalne oddziaływanie, kolor czerwony był używany jako środek odstraszający. Czerwień jest też wyrazem niepohamowanych żądz i negatywnych popędów, takich jak: nienawiść, okrucieństwo i rozpusta.Czerwona barwa skłania do przemocy. Rzymianie czerwień przypisywali Marsowi, bogowi wojny.

Kolor czerwony bardzo przyciąga uwagę. Jest pobudzającą, żywotną i przyjazną barwą. Jednocześnie może być także postrzegany jako wymagający i agresywny. Wykorzystywany jest głównie w reklamach towarów impulsowych (których klient nie planuje przed wizytą w sklepie), kosmetyków (kojarząc się ze zmysłowością i pożądaniem) oraz produktów żywnościowych (jest uważany za kolor zwiększający apetyt). 

 

Żółty to symbol wieczności, świętości, boskiej potęgi, energii i światła. Z drugiej strony oznacza arogancję, zazdrość, zdradę i obłudę. Wśród wszystkich barw podstawowych to kolor żółty łączy w sobie najwięcej symbolicznych znaczeń. Przyciąga uwagę, dlatego często jest wykorzystywany przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Żółty jest symbolem światła, świętości, stałości, jasności, energii, ciepła i słońca. Ma wzbudzać radość, oznacza witalność, radość, dobroć, szczęście, urodzaj, bogactwo, ambicję, chwałę, uznanie i nagrodę. W reklamie kolor żółty ma wzbudzić u odbiorcy optymizm, rozweselić go, wyzwolić chęć działania i spróbowania. Barwa ta wskazuje na pewność siebie, wysokie poczucie własnej wartości, siłę, życzliwość, twórczość.Złoty odcień żółcieni jest synonimem elegancji, przepychu, pieniędzy i powodzenia. Dodaje świetności, blasku, majestatu i królewskości. 

 

Niebieski, w przeciwieństwie do czerwieni, ma działanie uspokajające, wzmacnia koncentrację, stabilizuje, inspiruje, ułatwia komunikację. Niebieski jest kojarzony z inteligencją, profesjonalizmem, logiką, wzmaga poczucie obowiązku, opanowanie, rozwagę. Kolor ten wzbudza zaufanie.Występuje często w reklamach instytucji finansowych, programów informacyjnych, wyższych uczelni, w reklamach politycznych. Kolor niebieski symbolizuje również czystość, sterylność, dlatego jest wykorzystywany w reklamach detergentów, środków czystości.Granat i ciemne odcienie błękitu są postrzegane jako barwy symbolizujące prestiż, elegancję, wysoką pozycję społeczną, klasę i smak.

 

Zieleń wywołuje wrażenie świeżości, chłodu, lekkości i młodości. Symbolizuje życie, nadzieję, przyrodę, płodność, odrodzenie, świeżość i wiosnę. 

Może również oznaczać niedojrzałość i brak doświadczenia. Kolor zielony wywołuje uczucie bezpieczeństwa, równowagi i skupienia. Potocznie mówi się o nim „kolor nadziei”. Wskazuje na wolność, trwałość, obfitość, wspólnotę, wiedzę i intuicję. 

Kolor zielony jest kojarzony z produktami ekologicznymi, instytucjami finansowymi, edukacyjnymi i ośrodkami zdrowia). Barwa ta stosowana jest też często w przypadku opakowań i reklamy: napojów, gum do żucia (miętowych), papierosów mentolowych.

 

Kolor pomarańczowy symbolizuje witalność, radość, energię, ciepło, równowagę, inspirację, pasję, obfitość, niezależność, bezpieczeństwo, dlatego jest kolorem odpowiednim do reklamowania produktów skierowanych do młodych odbiorców. Oznacza dążenie do celu, ambicję, zabawę, energiczność, entuzjazm, hojność, aktywność i witalność. Kolor pomarańczowy może być także symbolem innowacji, trwałości, komfortu, przyjaźni i zaufania. 

 

Kolor fioletowy jest symbolem stałości, autorytetu, godności, wyniosłości. W religii chrześcijańskiej to symbol pokuty i skruchy. Działa uspokajająco, powoduje melancholię, sprzyja mistycyzmowi, medytacji i twórczej pracy. Oznacza duchowość, królewskość, tajemniczość, mądrość, niezależność, oświecenie, szacunek, bogactwo.

 

Różowy to kolor zakochania, miłości, miękkości, delikatności. Daje wrażenie spokoju i słodyczy, symbolizuje przyjaźń, wierność, czułość, dziewczęcość, seks. Wywołuje uczucie romantyczności i roztkliwienia. Może być odbierany jako kolor niepoważny, infantylny i dziecinny. Jest kolorem wyrażającym ciepło, wrażliwość, spokój, socjalizację. Barwa różowa jest również symbolem kruchości, młodości, przemijania, dziewiczości. Inne skojarzenia z tym kolorem to: płodność, rozkosz, natchnienie, zagadkowość, elegancja. Barwa jasnoróżowa kojarzona jest jako niemowlęca. W reklamie tworzy wrażenie troskliwości, jest często wykorzystywana w reklamach kosmetyków, salonów urody, produktów dla dzieci, środków czystości – gdzie jest symbolem delikatności.

 

Brąz oznacza poczucie ciepła, stabilność, komfort i szacunek. Symbolizuje ziemię, dom, troskę, skromność, wsparcie, rodzinę. Wzbudza zaufanie. Jest oznaką wigoru, elegancji, bogactwa, wyrafinowania, ale także przywództwa, dojrzałości, luksusu, męskości, niezawodności. Wskazuje na powagę, naturalność, doczesność, praktyczność. Może symbolizować także smutek, jesień, melancholię i pokorę. Zdaniem psychologów inne asocjacje koloru brązowego to: macierzyństwo i prostota.

 

Szary to połączenie dwóch przeciwstawnych kolorów – bieli i czerni. Jest uważaną za symbol starości, siwizny, także wspomnień, pokuty i żałoby. Oznaczać może także nudę, neutralność, chłód, bezbarwność i przeciętność. Szarość posiada również pozytywną symbolikę – może oznaczać ponadczasowość, ciszę, mądrość (szare komórki), klasykę, praktyczność, jakość.

 

Biel daje złudzenie światła, zimna, chłodu, powiększania objętości. Symbolizuje świętość, chwałę, dobro, prawdę, nadzieję, wiedzę, ponadczasowość, mądrość, czystość i pokój. Jest kolorem jasności, lekkości, niewinności, dziewictwa. Niesie skojarzenia z duchowością, chwałą, łaską, odkupieniem. Jest również symbolem rozumu, świadomości, prawdy, mądrości, intuicji, prostoty. Inne konotacje barwy białej to czystość, sterylność, higiena, spokój, dobre samopoczucie, prostota i efektywność. 

W niektórych kulturach (np. wschodnich) biel jest jednak oznaką żałoby i nieszczęścia.

 

Kolor czarny jest kolorem tajemniczości, żałoby, smutku, pozornego spokoju i zadumy. Może przygnębiać. Sprawia poczucie zmniejszania objętości, ale również zwiększania ciężaru. Doskonale kontrastuje z barwami jasnymi. Jest kolorem skruchy i pokuty. Jest kojarzona z rozwagą, mądrością, męstwem, stałością, potęgą, skrytą siłą.Kolor czarny to także uroda, sława, prestiż, sukces, bogactwo i elegancja. W reklamie komercyjnej czerń jest umieszczana głównie w przekazach reklamujących produkty wyższej klasy – luksusowe. Jest uważana za kolor sukcesu. Wskazuje na wyrafinowanie, czar, zaufanie, skuteczność, solidność. W reklamie społecznej czerń ma inną symbolikę. Podkreśla wtedy nastrój smutku i nostalgii, jest przypomnieniem o śmierci, krótkotrwałości życia, ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie i jego skutkach

 

Podstawą w wyborze odpowiedniej kolorystyki będzie określenie naszej grupy docelowej- do kogo skierowany jest nasz produkt/ usługa, kogo chcemy do siebie przyciągnąć?

Warto zwrócić także uwagę na różnice płciowe oraz wiekowe w postrzeganiu barw. Mimo stereotypów błędem może okazać się założenie, że strona z produktami dla kobiet musi być cała różowa. Młodzież doceni żywe i jaśniejsze barwy, podczas gdy starsze osoby za bardziej atrakcyjne uznają spokojniejsze. 

Jeśli chodzi jednak o wybór „najlepszego” koloru dla wskaź­ni­ków kon­wer­sji na stro­nach inter­ne­to­wych, to musimy pamiętać o pewnej zasadzie, zna­nej jako efekt izo­la­cji. Ele­ment, któ­ry bar­dzo się wyróż­nia, zosta­je łatwiej zapa­mię­ta­ny, przyciąga uwagę. Badania wyraź­nie poka­zu­ją, że uczest­ni­cy są w sta­nie lepiej roz­po­znać przed­miot (czy jest to tekst, czy obraz), gdy ten rażą­co róż­ni się od oto­cze­nia. Nie ma więc jednego, określonego koloru, zastanawiając się nad wyborem barwy naszego call to action musimy mieć na względzie wygląd całej strony.

Dobranie odpowiedniej kolorystyki wymaga dobrej analizy, jednak zdecydowanie jest to kwestia, której warto poświęcić trochę uwagi, aby nasze działania marketingowe przyniosły zamierzony skutek, zwiększyły sprzedaż i konwersję.